-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

واشنگتن پست: تیم ترمپ مداخله دردیگرکشورها را گسترش می دهد

روزنامه واشنگتن پست یک روز پیش از سخنرانی ترمپ در باره افغانستان پیش بینی کرده بود که دیری نخواهد گذشت بین استیفن بنون مشاور ارشد استراتیژیک که ازکاخ سفید رانده شده و شخص  ترمپ، تقابل آغاز شود. روزنامه می گوید که ترمپ قبلن دررابطه به کاهش حضور نیروهای امریکایی درافغانستان وعده هایی داده بود و استیفن بنون می خواست که وی به وعده خود پایبند بماند. مگر اداره ترمپ و تیم وی درنظر دارند که مداخله امریکا در بیرون از مرز ها را گسترش بیشتر  بدهند. 
استیفن بنون درمصاحبه با «هفته نامه استاندارد» به روز جمعه گذشته اظهار اداشت که من هماره از تو حمایت خواهم کرد اما آن ریاست جمهوری که ما به خاطر آن جنگیدیم و برنده شدیم، دیگر تمام شده است.