-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

رحمت الله بیژن پور در برنامه «مثبت و منفی»

جنگ در افغانستان موضع و جبهه ندارد، رسمیت ندارد و اعلام شده نیست. شعار و شعور سیاسی و ملی خلق نکرد. جنگ در افغانستان در حقیقت جنگ علیه اکسیژن است؛ معلوم نیست ما علیه چه کسی جنگ می کنیم. به همین دلیل جنگی که علیه اکسیژن باشد، برنده نیست. شما در فضا دارید جنگ می کنید. جنگ علیه کی؟ نه انگیزه ملی است، نه شعار ملی است، نه استراتژی است، نه پلان است و نه این که اردو در رابطه با آن انگیزه دارد. نه دشمن معرفی شده است و نه دوست معلوم است. آمریکایی ها هم سعی می کنند وضعیت را با همین ابهام پیش ببرند و این وضعیت، وضعیت درستی نیست. بنابراین این مساله چیزی را تعیین نمی کند. این اظهارات ترامپ هم فقط تاکیداتی است که از سوی مسوولان امنیتی گفته شده است که شما بگویید ما برنده نیستیم.