-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۱, چهارشنبه

گزارش هایی است که بین شورای نجات و دکترعبدالله هم آهنگی زیرکانه ای برقرار است. از سوی دیگر امریکایی ها از مبارزه طلبی های از تیپ و شیپ قدیمی حکمتیار رضایت ندارند. سخن بسیار تهاجمی و سوخته دکترعبدالله به آدرس حکمتیار برخاسته از عدم رضایت امریکایی ها و فرمایش رهبران ضد طالب است. او با اشاره به بی تابی های اخیر حکمتیار گفت:
خوش آمدید، درجای تان باشید، شما را مردم افغانستان بخشیدند و از جنایات تان چشم پوشی کردند و هیچ کسی به شما نگفت که چرا آمدید و حالا قرار درجای تان باشید!