-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۵, یکشنبه

امریکایی ها در باره پلان خویش به درستی اطلاعات نمی دهند

به دنبال اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته تا دو سال دیگر گروه طالبان تمام مناطقی که اکنون زیر کنترل آن ها است را از دست خواهد داد.
دراکتوبر 2001 که طالبان 90 درصد خاک افغانستان را در دست داشتند، ساقط کردن حکومت شان سه هفته را در برگرفت. حالا که کمتر از سی درصد خاک را دراختیار دارند، چرا برای بیرون راندن شان دو سال باید زمان تعیین کرد؟ اصل گپ سر همین دوسال است که امریکایی ها درین مدت چه کاری را باید انجام دهند؟ این دو سال ربطی به طالب ندارد؛ مگر آن که یک پلان استقرار استراتیژیک دریک نقطه ای حساس دربرنامه وجود داشته باشد. به نظر بنده، درین دوسال باید درشمال افغانستان «پایتخت سازی» و تصفیه مورد اجرا قرار گیرد.