-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

طلا پرستان مستقر در ریاض بعد از آن که با بحران دست و پاگیر داخلی برای اصلاحات مواجه شده اند، سعی دارند از طریق فرافکنی مضحک، فشار را از سر خود کم کنند. این فشار جمع فشارهایی که از ناحیه یمن به سوی آنان درحرکت است، هرگز کم نخواهد شد، بالعکس، شروع یک توفان تحول است.
کاردار طلاپرستان که زمانی کشورش با ارسال بسته های دالر از طریق طیارات آریانا، بازار تروریزم طالبانی را رونق بخشیده و رژیم سیاه تروریستی آنان را به رسمیت شناخته بود، حالا طالبان را «تروریست» می خواند. یعنی به خود شان برچسب تروریست می زنند!
لانه ویرانگری عربستان در کابل، در رقابت با ایرانی ها دست به توزیع گسترده پول درمیان فرماندهان معتاد به دالر اقدام کرده است. تلاش طلا پرستان این است که داعش مناطق شمال را از وجود مخالفان داعش تصفیه کرده و گستره شمال را به پایتخت جدید داعش تبدیل کنند. مقاومت درشمال باعث شکست این اجندا خواهد شد. علاوتن شبکه های عملیاتی ایران- روسیه در شمال بیش از هر زمان دیگری وسیع شده است و آنان طالبان را به جان شبکه های عربستان رها کرده اند. درین ماجرا رژیم کابل طرف اصلی نیست، بخشی از پروژه است.