-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۱, چهارشنبه

بدترین دشمنی ( براساس ترجمه بالمعانی) غنی- اتمر است

حفیظ «منصور» نویسنده و عضو ولسی جرگه در همایش مزارشریف گفت:
هدف از تشکیل این ایتلاف را ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر می داند و نفاق و تفرقه را عامل خرابی مملکت می شمار و می گوید: انحصار و تک روی در گذشته، افغانستان را به تاریکی سوق داد و امروز به خطرات بسیار جدی مواجه کرد. ما از ناامنی و جنگ سراسری که هر روز از ما کشته می گیرد و صدها جوان ما قربانی می شود به شدت هراسان هستیم و ریشه این جنگ را اگر یک طرف طالب و داعش است طرف دیگر کسانی است که بین مردم و دولت نفاق ایجاد می کنند. بین اقوام این سرزمین تفرقه ایجاد می کنند. ما در این جنگ زمانی پیروز می شویم که همه در کنار هم برادروار واقع شویم. سخت ترین دشمن، بدترین دشمن کسی است که از درون ما را ضربه می زند، وحدت ما را، برادری ما را، یک پارچگی مارا، تخریب می کند و زمینه را برای نفوذ، برای توطیه های بیگانه ها، مساعد می سازد. 
شورای ایتلاف دشمن نظام نیست، ما اصلاح گر نظام هستیم. نظام با خون و عرق ما ساخته شده است و به کسی اجازه نمی دهیم که آن را سرنگون کند و به کسی اجازه نمی دهیم که آن را تصاحب و غصب کند. نظام سیاسی افغانستان متعلق به مردم افغانستان است و همه مردم باید در آن سهیم باشند. هیچ گروه، هیچ فرد و هیچ شخص حق ندارد که این حق قانونی و مشروع افغانستان را غصب کند.