-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

تیم حاکم، با چنگال سربی سرور دانش، روح مردم را خراش می دهد.

سرور «دانش» در خط غلام بچه گان دربار در نفی واقعیت های امروز رکورد قایم کرده است. تیم حاکم درارگ، چه آدمی را دراختیار خود گرفته اند که نه شور است، نه شیرین و نه ترش. این آقا تمام عیار یک منادی نا مشروع تمرکز گرایی نوع سلطنتی است.