-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

وضع جاری که ساعت به ساعت توازن و روحیه عمومی نسبت به کثرت گرایی سیاسی تهدید می کند اگر سر موقع مهار و مدیریت نشود، هیچ انتخاباتی مجال برگزاری نخواهد داشت و جنگ تاریخی داخلی که هنوز هیچ گاه به گونه کار تمام اتفاق نیفتاده، مثل سیلابی از آتش، هم کمیسیون غدار و دروغین انتخابات و هم کاندیدا ها را در خود مدفون خواهد کرد. محاسبه غنی و هم دوسیه هایش مثل محاسبه زندانیان قرن نوزده از شهرنشینی مدنیت قرن بیست ویک است.