-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه

ترمپ از جنگ بدون پیروزی خسته شده


ترمپ درباره راهبرد این کشور در باره افغانستان گفت: مردم آمریکا از جنگ بدون پیروزی خسته شده اند و من هم مثل مردم از آن ناراضی هستم. مردان و زناني که در ارتش ما خدمت کردند، سزاوار پيروزي هستند.
اشاره: پاکستان یک باردیگر امریکا را شکست خواهد داد. دلیلش این است که امریکا برای «پیروزی» نمی جنگد؛ درمیدان چانه زنی ایستاده وتصویر رسانه ای پیروزی را روی دست هایش بالا می گیرد. همین حالا اکمالات پایگاه های امریکا از راه پاکستان است. پیروزی که درهفده سال حاصل نشد، تا هفده سال دیگر هم به دست نخواهد آمد. مرحله معامله و تقسیمات است.