-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

فساد سالاری دکترغنی؛ ومضحکه دپلوماتیک شینکی کروخیل

شکایت شنیکی کروخیل از دست طالبان دریشی پوش نکتایی دار 
روزنامه مکلینس کانادا گزارش کرده که سفارت افغانستان به علت وقوع یک فاجعه دپلماتیک دراتاوا درهم و برهم است و بعید است که شینکی کروخیل دو باره به سفارت برگردد. به نوشته روزنامه شینکی کروخیل طی یک نامه ای که درشبکه اجتماعی ظاهر شد شکایت کرده بود که کریستینا فرلند وزیر امور خارجه کانادا به درخواست های مکرر وی برای ملاقات را رد کرده بود. او درنامه اش به دولت کابل خواهان «اقدامات تلافی جویانه» علیه مقامات کانادایی شده بود. 
تیری گالوین نویسنده گزارش می گوید که دفتر کریستینا فرلند مطمین شده بودند که نامه شینکی جعلی است اما تلویزیون طلوع نامه را به دست آورد و مقام رسمی دروزارت خارجه افغانستان هم به من گفتند نامه جعلی نیست، واقعی است. وزارت خارجه افغانستان این نامه را که به طور رسمی فرستاده شده دریافت کرده است. 
من با شینکی کروخیل زمانی تلفنی درتماس شدم که وی درمیدان هوایی بود و با پرواز به استانبول به سوی کابل می رفت. وی گفت: "مافیای بسیار سازمان یافته چنین توطئه ای را به وجود آورده است. آنها طالبان دریشی پوش و نکتایی دار هستند. آن ها چنین مزخرفاتی را علیه من به وجود آورده اند. به خاطر آن که من یک سفیر زن و مربوط یک گروه قومی هستم. 
گزارشگر می نویسند که شینکی کروخیل پیوسته اصرارداشت که نامه "جعلی است، درست نیست"، اما یک کارمند پیشین سفارت به من اطلاع داد که یک کاپی نامه ای که او فرستاده بود در سفارت سابق به من گفت که نسخه نامه درسفارت باقی مانده است.
ستاره شریف که ده سال در سفارت افغانستان دراتاوا خدمت کرده بود به گزارشگر گفته است که شینکی که خود پشتون است در ماه نوامبر گذشته او را درحالی که باردار بوده، به خاطر هزاره بودن از کار برکنار کرده است. شینکی کروخیل با رد این ادعا گفته است که برکناری ستاره شریف یک تصادف ساده بود. وقتی قرارداد سالانه وی دو باره ترتیب می شد او در بیمارستان بستری بود.
نویسنده توضیح داده است که دکترغنی به عنوان یک رهبر لیبرال به خاطر «پشتونیزه سازی» دولت هدف انتقاد گرفته است. ستاره شریف گفته است که وی به عنوان یک زن از آمدن شینکی خرسند شده بود اما وی به من گفت که تو نمی تواند از ایام مرخصی دوره پس از زایمان استفاده کنی. وقتی ستاره شریف به تاریخ ۲۷ نوامبر پس از سپری کردن ایام مرخصی به دفتر برگشت نامه ای را به او نشان دادند که براساس آن وی از وظیفه اش به عنوان دستیار اجرایی سفارت منفک شده بود.
موارد بعدی را درین نشانی دنبال کنید: