-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

جنجال میلیون دالری بین دکترخپلواک- حنیف اتمر


اعضای محفل ارگ اکنون از لک گپ نمی زنند، حساب وکتاب به میلیون است.خبرواصله از مجاری معتبر به «گزارشنامه افغانستان» حاکی است که بین حنیف اتمر و دکترخپلواک درارگ برسر هشت میلیون دالر قند وقروت شده کشمکش سختی روان است. 
به نقل از فرهاد الله فرهاد معاون دبیرخانه شورای عالی صلح، گزارش شده که حنیف اتمر به نام مصرف انتخابات ریاست جمهوری هشت میلیون دالر را برداشت کرده بود. شورای صلح گاو شیری دو پستانه تمام ارگ نشینان است. به گواهی مدارک موجود در شورای صلح، در زمان معصوم استانکزی یک و نیم میلیارد دالر تا وبالا شده و حدود چهارصد پروژه عمرانی و زیربناییی (فقط روی کاغذ) طرح شده و مبالغ عظیمی کشیده شده است. 
حتی قول معروفی در میان اراکین دولت وجود دارد که شورای صلح را «بانک جهانی» لقب داده اند.
به گفته فرهاد الله فرهاد، خپلواک ازین هشت میلیون دالر مفقود شده به حیث ناخون افگار اتمر استفاده می کند و میگوید که باید یک دوسیه ترتیب شود.  
درگزارش آمده است که هیچ کسی نمی داند که هشت میلیون دالر در چه راهی خرج شده است.