-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۵, یکشنبه

از واکنش تند روسیه نسبت به اعلام استراتیژی جدید ترمپ در افغانستان به درستی می توان فهمید که در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد. سرنوشت نظام سیاسی در کابل کاملن در گرو حوادث آینده است. تیم غنی- اتمر باید سیاست کنونی خود در مورد یک دست سازی ایده آلی قدرت سیاسی را هرچه زود تر کنار بگذارد. چیز های دیگری در راه است که باید هم راستا با آن حرکت کرد.