-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

شرافت خود را به سعودی های آدمکش فروختید.

پرفسور فیروز نادری (معاون ایرانی ناسا) خطاب به ترامپ:
آبروی آمریکا را بردید و شرافت خود را به سعودی های آدمکش فروختید.
آن زمان که ایرانیان صاحب مدرن‌ترین تمدن باستان بودند هنوز کالیفرنیا زیر کارائیب مدفون بود!
کاش سناتورهای متملق و مشاورانتان به شما می‌گفتند 43 درصد مدیران ارشد ناسا ایرانی هستند، همین‌طور 21 درصد اعضای انجمن ریاضیدانان آمریکا، 14 درصد پزشکان، 17 درصد برنامه نویسان و 11 درصد اساتید معروف دانشگاههای آمریکا همگی ایرانی هستند.  ( از برگه سخی خرمی)