-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۳, دوشنبه

بلک واترحلقه جدیدی در زنجیره بن بست امریکا درافغانستان است

 بازنگری استراتژیک تیم ترمپ از وضعیت افغانستان به بازنگری دیرهنگام گرباچف در اواخر سال های نود شباهت دارد.به نقل از خبرگزاری فرانسه، درحالی که دونالد ترامپ، به دنبال استراتژی جدید در افغانستان است، اریک پرینس، بنیانگذار شرکت خصوصی امنیتی بلک واتر طرح خود درباره افغانستان را مطرح کرد.
براساس طرح ارائه شده از سوی پرینس حدود ۵۵۰۰ پیمانکار نظامی جایگزین سربازان آمریکایی و نیروهای ویژه می شوند که آموزش سربازان افغانستان و همچنین کمک به مبارزه علیه طالبان را برعهده خواهند داشت.
همچنین ۹۰ جنگنده نیز از این نیروها پشتیبانی خواهند کرد.
سالانه هزینه تمام این نیروها کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.
بلک واتر فقط روی یک هدف محاسبه کرده که چه گونه بتواند با استفاده از شناخت و رفیقی در بین تیم ترمپ یک «چپق» کلان بزند. ما مثال «افغانی» بلک واتر را در میان برخی اطرافیان دکترغنی هم می بینیم که ایمان ووجدان شان «قپیدن» یک قرار داد کلان با توسل به همسر دکترغنی و خسربره های او اند.

ترامپ پس از عهده گیری ریاست جمهوری دستور داد که یک بازنگری استراتژیک درباره وضعیت نیروهای آمریکایی در افغانستان اجرا شود. ترامپ  اعلام کرد، وی در آینده بسیار نزدیک تصمیم خود را درباره حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلام خواهد کرد. تا رسیدن موعد اعلام سیاست جدید، معتادان چپاول درنظام سرمایه، به جان کنی خویش ادامه خواهند داد.
قراردادی های امریکایی ظاهرن بدون تلفات انسانی امریکایی، به قیمت خون ارزان وگوشت رو به مصرف خود افغان ها «دنبه» خواهند زد. قوماندان بلک واتر از عراق جل وپوستک خود را سرموقع بیرون کشید. او درافغانستان ممکن است چانس ورود داشته باشد اما بخت خروج اضطراری درموقع خطر مرگ حتمی را چه کسی به وی اعطا خواهد کرد؟ درعراق، تا این حد حلقه محاصره محکم واجتناب ناپذیر نشده بود.

با این حال طرح مطرح شده از سوی شرکت امنیتی خصوصی پرینس با منتقدانی روبروست.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا به روزنامه واشنگتن درباره طرح اعلام کرد: من به ژنرال های خودمان اعتماد دارم و درباره تامین امنیت ملی توسط پیمانکاران اطمینانی ندارم.
همچنین سین مک فیت، یک پیمانکار پیشین در آفریقا و نویسنده کتابی درباره صنعت امنیت خصوصی، پیشنهاد پرینس را بسیار خطرناک و احمقانه اعلام کرد.

 قوماندان بلک واتراز درک قانونمندی جنگ بومی وبین المللی افغانستان نا توان است. او نمی داند که استراتیژی درمحاصره کشیده را با ۵۰۰۰ جنگجوی معاش خور نمی توان به پیروزی رسانید. پیروزی درافغانستان برای امریکا یعنی ادامه وضعیت موجود. این همان چیزیست که خطراتش بیشتر متوجه امریکا شده است. این ها مردم افغانستان را شانزده سال تمام دست کم گرفتند.