-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه

ذوق زده گی ساده لوحانه تیم ارگ از سیاست جدید امریکا درافغانستان

انصراف امریکا از برنامه «ملت سازی» گروه کوچک هوادار دکتاتوری مستقر در ارگ را ظاهرن خوشحال ساخته است که پول جنگ از امریکا تأمین می شود و آن ها در داخل افغانستان به دلخواه خود خواهند توانست که ساز زنند و دیگر کسی غرضدار مهندسی سنتی قدرت در کابل نخواهد بود. تیم غنی به هوش باشد که سخن ترمپ درین باره هیچ کمکی به تکمیل کردن دایره اختناق و کشاندن «گذشته» به «آینده»  نخواهد کرد. برعکس به نظر من، بی علاقه گی امریکا به کارهای درون خانه افغان ها، وضعیت تیم محافظه کار را نسبت به گذشته بدتر خواهد کرد.