-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

تصمیم ارگ برای برکناری عطا محمد «نور»

این تصمیم بدون تایید ومشورت سفارت امریکا وانگلیس نا ممکن است. محاسبات خارجی ها هنوزدر پرده است اما حفظ دیگ درحال جوش «شمال» با حساب وکتاب متحدان بین المللی کم وبیش برابر است.
گزارش می رسد که مأموریت میانجی گران میان شورای نجات به محوریت جنرال دوستم و عطا محمد نور و محور غنی- عبدالله با شکست کامل رو به رو شده و تلاش ها برای راه گشایی برای داخل شدن جنرال دوستم به شمال افغانستان درحال نهایی شدن است. اما هارون «سمرقندی» ناظر اوضاع محلی از تصمیم ارگ برای اعلام برکناری عطا نور از مقام ولایت بلخ و یک رشته آماده گی های احتمالی زمینی و هوایی علیه قدرت محلی بلخ خبر داده است. این درحالی است که طی هفته گذشته، درنتیجه تماس های متواتر میان غنی- عبدالله و فرماندهان نیروهای بین المللی ومقام های سفارتی درکابل، روی احتمال اقدامات شورای نجات درشمال بحث های مفصلی صورت گرفته بود.

این تصمیم بدون تایید ومشورت سفارت امریکا وانگلیس نا ممکن است. محاسبات خارجی ها هنوزدر پرده است اما حفظ دیگ درحال جوش «شمال» با حساب وکتاب متحدان بین المللی کم وبیش برابر است.

 هرگاه دولت مرکزی دریک چنین شرایط شکننده که از قتل عام مردم غیرنظامی درسرپل مدت زیادی سپری نشده، دست به اقدامی تحریک آمیز از جمله اعلام رویارویی صریح با «شورای نجات» بزند، عطا نور و جنرال دوستم چانس نیرومندی برای رهبری و مدیریت خشم عمومی مردم علیه طالب وارگ در شمال و شرق به دست می آورند. درصورت اشتعال جنگ درشمال به رهبری عطا و دوستم، حکومت کابل مشروعیت خود را به طور کامل از دست می دهد و زمینه برای قطع گذرگاه سالنگ مساعد می شود.