-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

ترمپ فریاد زد: عامل شکست جنرال نیکلسون است!

به نوشته نشریه امریکایی دی هیل، ترمپ در مورد افغانستان راه اشتباه نرفته است. وی درجریان یک مشاجره با فرماندهان ارشد و مشاوران امنیت ملی در ماه جولای در واکنش به کارآمدی مشورت های ارایه شده، به تکرار اظهار کرد که ما جنگ افغانستان را باخته ایم وبار دیگر فریاد زد که بازنده جنگ افغانستان جنرال نیکلسون است.
ترمپ در دو مورد کامل حق به جانب است.  ما درحال باختن جنگ افغانستان هستیم و زمان آن گذشته است که پرسش های دشوار را متوجه کسانی بسازیم  که سعی دارند تأثیرات استراتیژی ناکام در شانزده سال اخیر را کاهش دهند. اما اشتباه ترمپ آن است که  نیکلسون فرمانده جنگ افغانستان را بازنده جنگ معرفی می کند. شکست ما به پای یک فرمانده ختم نمی شود. 
شکست های ما برآیند کار کمیته های اداری و تغییر قوماندانان جنگ در افغانستان است که هریک بدون آن که به شکست های خود اذعان داشته باشند از موفقیت های خیالی سخن گفته اند.