-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

پشتون ها، زود تر از تاجک ها از گلبدین فاصله گرفته اند

گلبدین حکمتیار از بام غوغا درچاه انزوا


گزارش های واصله مشعر اند که سران ارگ در رابطه به آتش افزوزی های قومی از سوی حکمتیار اظهار تشویش کرده و یک بخشی از تیم دکترغنی شکست کامل اتحاد بین گلبدین- اتمر را قریب الوقوع می دانند. بعد از تلاش های آشکار گلبدین به هدف شعله ورکردن آتش جنگ قومی، بین طرفداران غنی- اتمر در باره این که به حمایت خود از وی دوام بدهند یا خیر، دو دسته گی و تشویش بروز کرده است.

 درخبر به نقل از منابع مرتبط با ارگ گفته شده  که دست حکمتیار از نظر نظامی وسیاسی خالی است و آوردن وی، برعکس پیش بینی های قبلی، تیم رئیس جمهور را درمعرض اتهامات و دشمنی های سختی قرار داده است. درخبر اضافه شده که درین روزها نه تنها ادبیات «کودتای شهنواز- گلبدین» دو باره درمحافل سیاسی احیا شده و مرادف به آن ترکیب جدید «توطئه اتمر- گلبدین» به کار برده می شود.
همچنان مشخص گفته شده است که پشتون ها، زود تر از تاجک ها از گلبدین فاصله گرفته اند وحتی شخصیت های پشتون درحکومت وبیرون از حکومت گفته اند که هیچ کسی به حکمتیار صلاحیت نداده است که از آدرس پشتون ها علیه  اقوام دیگر جنگ قومی به راه بیاندازد. درخبرقید شده است که شخصیت های بارز سیاسی پشتون مقیم کابل درین باره با رهبران دیگر احزاب به طور علنی از همسویی یا تایید گفتار و کردار حکمتیار ابراز برائت کرده اند.