-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

حمیرا «ثاقب» تحت عنوان «نقطه استراتژی ولایت سرپل منطقه ميرزاولنگ شکست!» به «سرقوماندانی اعلی» نامه ای به امید عطف عنایت آن مقام نوشته است. ایشان درهمه مسایل حضور دارد و الزاما به این نتیجه دست یافته باشد که نقطه هزاره نشین «استراتیژیک» سرپل طبق برنامه ای که «سرقوماندانی اعلی» کاملن درجریان قرار دارد، باید می شکست تا ظرفیت های مقاومت علیه طالب- داعش درین بستر از بین برود. اکنون نیاز است که مخاطب به سوی جایی دیگر غیر از «سرقوماندانی اعلی» جستجو شود. سرقوماندانی اعلی دیگر به افغانستان ربطی ندارد و شعبه نظامی اجندای جنگ بین المللی است. وعده های جهان به افغانستان یکسره کنار گذاشته شده اند.