-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

جان بولتون: امریکا درافغانستان شکست خورده است

  جان بولتون یکی از محافظه کاران نظام امریکا در نشریه موسسه سرمایه گزاری امریکا نوشته است که حکومت ترمپ اول باید مشخص کند که درمقایسه با سال ۲۰۰۱ که اداره طالبان را ساقط کرد، اکنون چه هدفی را دنبال می کند. بولتون می نگارد که امریکا طالبان را از قدرت برانداخت اما به طور کامل نابود نکرد ونفرات آنان همراه با شماری از جنگ سالاران فرصت طلب به پاکستان گریختند و دو باره به خود سروسامان دادند. 

امریکا درکار تجدید وبازسازی اهداف استراتیژیک خویش درافغانستان شکست خورده و این مساله سبب شده است تا تقاضا برای خروج ازین کشور بیشتر شود. بعد از تقسیم نیم قاره هند به دو بخش در سال ۱۹۴۷ و افزایش اختلافات میان چین وهند، اهمیت پاکستان نسبت به افغانستان بیشتر بوده است. اکنون تا زمانی که پاکستان به عدم مداخله خطرناک در افغانستان قانع نشود، سناریوی امریکا درافغانستان پیروز نخواهد شد.