-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۴, شنبه

زبان فارسی سومین زبان رو به گسترش در کانادا است
به گزارش ایسنا و به نقل از اوتاواسیتیزن، تقریبا 7.6 میلیون کانادایی در سال 2016، زبانی غیر از زبان انگلیسی یا فرانسوی را در منزل صحبت کردند این در حالی بود که در سال 2011، این آمار 14.5 درصد بود.

نرخ  دوزبانه‌بودن انگلیسی-فرانسوی شهروندان کانادایی در سال 2015، حدود 18 درصد گزارش شده که این رقم بالاترین میزان بوده است. با این حال، میزان صحبت کردن به فرانسوی به عنوان زبان مادری در سال 2016، 21.3 درصد بود این در حالی است که در سال 2011، 22 درصد شهروندان به این زبان صحبت می کردند. در کبک، این میزان 78.4 درصد بود در حالی که 5 سال قبل از آن، درصد شهروندانی که به زبان مادری فرانسوی صحبت می‌کردند، 79.7 درصد بود.

در این بین، زبان تاگالوگ سریع‌ترین رشد را در کانادا داشته و نسبت به آمار سال 2011، 35 درصد رشد داشت و به دنبال آن، عربی (30 درصد)، فارسی(26.7 درصد)، هندی (26.1 درصد) و اردو (25 درصد) قرار داشتند.

همچنین حدود 228 هزار و 770 شهروند کانادایی اعلام کردند که در سال 2016، در منزل به زبان بومی صحبت می‌کردند این در حالی است که فقط 213 هزار و 230 نفرشان دارای یک زبان مادری بومی بودند و شواهد نشان می‌دهد افراد بیشتری، زبان بومی را به عنوان زبان دوم یاد گرفته‌اند.

19.4 درصد از جمعیت کانادا گزارش کرده‌اند که در منزل بیش از یک زبان صحبت می‌کنند اما در سال 2011،  این میزان حدود 17.5 درصد بود.

همچنین، بیش از 28 ردصد تمامی خانوارهای کانادایی در سال 2016 متشکل از یک فرد بودند و این بالاترین آمار خانواده‌های تک‌نفره از سال 1867 تا سال گذشته میلادی به شمار می‌آید. این امر نشان می‌دهد این نوع زندگی کردن، برای نخستین بار مرسوم‌ترین آرایش خانوادگی در کاناداست و 53.7 درصد از این خانواده‌های تک‌نفره را زنان تشکیل می‌دادند.