-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه

حکمتیار هم با خود «گله ونگ» است وهم دیگران از دست وی به بینی رسیده اند

قهروغیظ حکمتیار بر قریب الرحمن نازل شد.


پیرو نشست اوایل اسد سال 1396 شورای اجرایی حزب اسلامی به ریاست حکمتیار و تاکید بر مشارکت حزب در دولت افغانستان، در حالی که دکتر قریب الرحمان سعید،" رییس امور فرهنگی حزب" در مصاحبه مطبوعاتی با کابل نیوز، موضوع را در رسانه اعلام می نماید، حکمتیار از مطبوعاتی نمودن این راهبرد حزب به وسیله او بسیار عصبانی شده و وی را مورد خشم و غضب خود قرار داد. 

قریب الرحمان با حضور نزد حکمتیار و پس از بحث و مشاجره، استعفا نامه خود را تقدیم او کرد. او در همین جر و بحث ها اظهار کرده ما مشارکت در دولت را پذیرفته و در شورای اجرایی تصویب نمودیم. اما بنا بر اعلام رسمی و علنی آن نداشته و شما نباید این کار را می کردید. 

حکمتیار که در مرحله اولیه با شدت با قریب الرحمان برخورد کرده بود، بعد از چند ساعت پشیمان شده و با فرستادن پسرش حبیب الرحمان نزد قریب الرحمان عدم قبولی استعفا اورا ابلاغ و سعی کرده وی را راضی نماید. عصبانیت و تصمیم گیری های دم دمی مزاجی حکمتیار یکی از ویژگی های شخصیتی منفی همیشگی اوست که در عرصه سیاست و حکومت باز خاطره جنگ های کابل و ویرانی این شهر را در بادها زنده می کند به ویژه این که چندی است به صورت خزنده سعی در به چنگ آوردن قدرت دارد.