-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

حماقت سراسر باخت آصف مهمند

آصف مهمند چند اشتباه کرد که هرگز جبران شدنی نیست و ممکن است با مشکلات به مراتب شدید تری در آینده مواجه شود.

اول این که به آل وبیت والی بلخ، برخلاف عُرف، افغانیت، اسلامیت وقانونیت، با زننده ترین کلمات حمله آور شد و بی حرمتی کرد.
دوم، فردی را با صراحت به مرگ و مرمی تهدید کرد و سپس تمام اقوام غیرپشتون را اهانت کرد و در صف دشمنانش قرار داد
سوم، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از وی حمایت علنی اعلام  کرد.
چهارم، بعد از ماجرای دستگیری اش، بازهم «سوگند» گویان معاندانش را به شمول خاندان والی بلخ به مرگ و تباهی تهدید کرده است.
مهمند درمحاسبه کسانی که او را طعمه ساختند، موارد استعمال دیگری هم دارد. آخرین مورد آن، شهادت وقهرمانی است تا بشود با ترسناک ترین ترفند، از آن بهره گیری سیاسی صورت بگیرد. والله اعلم که ازین چال زنی افشا بتوانند استفاده سیاسی کنند. بعید است سیاستگران، و روشنفکران پشتون زیر لحاف آتشین مهمند پای دراز کنند.