-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

نیومن: افغان ها نیروهای امنیتی را سیاسی ساختند

روزنامه واشنگتن پست/ ناکامی درافغانستان کاخ سفید را گیج ساخته است.رونالد نیومن سفیرسابق امریکا درکابل در روزنامه واشنگتن پست نوشته است که استراتیژی
جنگ با طالبان از شش سال پیش است و اداره ترمپ نیز برای تقویت این استراتیژی منابع تازه ای را به کار نگرفته است.
به گفته نیومن، تا سال 2007 متأسفانه نیروهای امنیتی وپلیس افغان، بدون نیروی هوایی کارآمد، ماشین های محاربه ای، لجستیک و خدمات بهداشتی، به میزان 216 هزار درنظر گرفته شده بود. حضور مشورتی امریکایی ها محدود بود و در اداره پلیس تقریباً وجود نداشت.
درسال 2009 بارک اوباما به پیشنهاد افزایش تعداد اردوی افغانستان در سطح 352 هزار نفر به شمول کمک های اولیه  موافقت کرد. امریکا فقط در سال 2016 بود که از استراتیژی ناکام خود درافغانستان شوکه شد، وضمن پایان دادن به بحث خروج از افغانستان، در امر برداشتن موانع در جهت ارایه کمک های هوایی تلاش های خود را شروع کرد.

اداره ترمپ در کاخ سفید به خاطر ناکامی نیروها درافغانستان گیج شده است که چرا درجنگ افغانستان یک نتیجه متفاوت به دست نمی آید. البته فرماندهان امریکا در برابر اشتباهات مردان سیاسی امریکا از خود ایستاده گی ظاهر نساختند. من بدین باورم که آنان درین رابطه تلاش هایی نشان دادند اما حکومت اوباما دربرابر این چنین تلاش ها را با بی میلی پاسخ میداد.
تلاش ها برای رفع اشتباهات گذشته بیشتر از یک سال زمان خواهد برد واین مسأله الزاماً با جنجال هایی همراه خواهد بود. این بحث باید براساس این درک درست استوار باشد که تا حال چه کاری در افغانستان انجام گرفته است. خود افغان ها هم مورد انتقاد اند که درزمینه مقرری های نظامی، سیاسی عمل کردند، که حالا در مواردی دکترغنی سعی کرده جریان سیاسی سازی اردو را به عقب برگرداند.