-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه

چرا رهبران جنگی دربلخ دریک نقطه تجمع می کنند؟

اشتباه تاکتیکی در جنگ شمال (ولسوالی چمتال ولایت بلخ).


اکثر ماموران حکومتی ولایت بلخ به شمول وکلای مجلس شورای ملی و فرماندهان چریکی برای سرکوب تروریست ها در چمتال به صورت دسته جمعی حضور پیدا کرده اند و در عکس هایی که در رسانه ها دیده می شود که به شکل گروهی همه شان در یک موقعیت تجمع نموده اند و یا به صورت دسته جمعی گشت و گذار نموده اند.

نقطه قابل نگرانی در تجمعات این عزیزان، کمین پلان شده زمینی توسط مخالفان و خطرناک تر از آن، بمبارد عمدی یا اشتباهی توسط های نیروهای هوایی داخلی و یا خارجی می باشد.

با درنظرداشت طوفان های پلان شده برای شمال و در پازل تطبیق اهداف جناح های مختلف، هر پرادایمی قابل پیشبینی و به دور نیست. بارها در کشورهای مختلف، حذف تعدادی از رقیبان یا اجتماعات رقیب با انداختن گل پاشان از طریق هوا و یا حملات عمدی (آبی بر سبز) که بعدا اشتباهی عنوان می شود، قابل مکث می باشد. 

عزیزان شمال مسایل ریز و بزرگ مختلفی را در جبهات نبرد در آینده در نظر گیرند وگرنه خود کرده را درد است ولی درمان نه!

مصطفی امید