-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

همایش فاقد نظم وانضباط در بلخ

تجمع اعتراضی- تبلیغاتی در بلخ از سوی «شورای نجات» یک آغاز نگران کننده برای محفل ارگ بود اما از اول تا فرجام، از مدیریت و دسپلین لازم تهی بود. حین سخنرانی والی بلخ، نماینده جنبش و محقق، بخش هایی از مردم بدون آن که گوش بدهند که سخنرانان چه نکاتی مهم را به استماع شان می رسانند، به موقع و بی موقع، هر لحظه که کیف شان می آمد، چشم ها را بسته و دهان را گشاده، الله اکبر و نعره تکبیر سرمی دادند. معلوم نیست مراد این مردم از نعره تکبیر گفتن سر به خود، چه است. کارگزاران و سازمان دهنده گان سعی کنند بی نظمی بلخ در همایش متوقعه در کابل تکرار نشود؛ ورنه، هیچ کسی چنین نمایشاتی را جدی نخواهد گرفت.