-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه

علی خامنه ای عملا در حصر و بند موسوی و کروبی به اسارت در آمده است.

پیک نت: اعتصاب یک روزه شیخ مهدی کروبی و موجی نوینی که در مخالفت با ادامه حصر موسوی و کروبی و خانم رهنورد ایجاد شد، نامه هائی که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد و مصاحبه هائی که انجام شد و گفته شد که در همین روزها چه ملاقات هائی با علی خامنه ای انجام شد تا او را قانع کنند به حصر پایان بدهد، بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت:
به همان اندازه که موسوی و کروبی در حصر آقای خامنه ای قرار دارند و همه در این روزها گفتند که او یگانه مخالف خاتمه این حصر است، خود ایشان هم عملا در حصر و بند موسوی و کروبی به اسارت در آمده است. او نمی تواند به حصر خاتمه بدهد زیرا آنها پس از پایان حصر بعنوان یک شهروند حق دارند بگویند بر آنها چه گذشت و حقیقت انتخابات 88 چه بود. موسوی و کروبی هم نه می توانند و نه می خواهند از حصر بیرون آمده و لب از لب نگشایند و این موقعیت ملی را که پیدا کرده اند قربانی چند صباحی زندگی کوتاه عادی اما در سکوت بگذرانند.