-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

خواست تروریستان طالب تنها به جدایی صف دختر و پسر محدود نمی شود. یعنی اگر دولت افغانستان جدا سازی دختر و پسر را قبول کند، پاکستان قانع و دلخوش نمی شود و دنیا گل و گلزار نخواهد شد. این حرف و حدیث ها مفت اند. جدایی دختر و پسر جزو طرح های اولیه گروه های مجاهدین بود که موفق به این کار نشدند. حالا کنترول هیچ چیزی در اختیار افراطیون اسلام گرا قرار ندارد.