-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

داعش باوران بر جولانگاه رستم دستان جلوس کردند

ملا، مقتدی و دزدان شورای ولایتی درهم آهنگی با داعش- طالب برضد فرهنگ وتاریخ دهن کج کردند.

برنامه هایی که در سمنگان برگزار میشدند: کنسرت سیتا قاسمی برای بانوان، مسابقهء بایسکیل رانی تیم ملی بانوان و همکاری آنها با دختران سمنگانی و ....

دکترسمیع «حامد»
کنسرت سیتا قاسمی برای بانوان
برنامهء بزرگ آموزش از طریق سرگرمی برای بانوان
نمایشگاه نقاشی بانوان
نمایشگاه نقاشی هنرمندان نامور سمنگان
مسابقه و نمایشگاه عکاسی
آزمون خلاق کیمیا و فزیک بین اول نمره ها
مسابقهء بایسکیل رانی تیم ملی بانوان و همکاری آنها با دختران سمنگانی
کنسرت استاد وحید قاسمی و شریف ساحل و پنجشنبه مفتون
برنامه های غلام سخی لالا برای کودکان در کوچه های سمنگان
برنامهء طنز با ستاندآپ کمیدی های آقای بامیانی
کنسرت محلی ضیاء سمنگانی
سخنرانی من در بارهء ادبیات و برنامهء شعرخوانی و ترانه خوانی با کودکان برای کودکان
مسابقهء " رستم سمنگان" که میتوانست هر سال در سمنگان برگزار شود.
برنامهء بزرگ شعرخوانی
همکاران " دفتر سمیع حامد" چند ماه زحمت کشیدند. دفتر صلح و مدنی برای باغ بانوان بهترین ستیژ و سایبان بزرگ و ابزار آشپزخانه و سیستم صدا فراهم کرد. استاد علیپور عزیز کارگاه عکس داشت...من چهار بار کارگاه نقاشی برگزار کردم...مقام ولایت و همکاران با مهربانی همراه ما بودند...دانش عزیز و دفتر مجما با صمیمیت همراه ما بودند...گلنور بهمن عزیز همراهم شد...احمدزی گرامی و دوستانش میزبانی ها کردند...جمیل امین عزیز زیاد برای ما تپید امااااااا
سرانجام همهء اینها برای سمنگانی های عزیز ما یک " رویا" ماندند. افراط گرایی و سودجویی شخصی گلوی سمنگان را فشرد...ما را فسرد. 
این رویداد مسوولیت ما را بیشتر میکند تا در برابر سنگ اندیشان بایستیم. جامعهء مدنی سمنگان در خط قرمز مبارزه میکند...باید باهم باشیم. 
یادم می آید که در کارگاه نقاشی برای دختران چه معصومانه چشم ها برق میزدند...در نگاه شاعران جوان سمنگان چه آذرخشی میدرخشید...چقدر تبسم زیاد شده بود...
فقط میخواهم بگویم : مشکل است اما از این بن بست باید بگذریم!