-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

دفترچه ای با پوش چرمی سیاه روی میز حنیف «اتمر»

عین سناریوی کشانیدن پای گلبدین به کابل دربرابر طالبان نیز درحال در دست اجرا است که هدفش فقط بریدن دُم رقبای سیاسی و به لجن کشیدن دست آورد های مدنی هفده سال اخیر است.نیوریورک تایمز به نقل از منبع رسمی دولت کابل نگاشته است که معصوم استانکزی از طریق تلفن با سران طالبان از جمله عباس ستانکزی درقطر درتماس است و حنیف اتمر نیز درپاکستان و هم در مرکز سیاسی طالبان درقطر با سران تروریست مذاکراتی انجام داده است.
به گفته نیویورک تایمز، یک مقام ارشد امنیتی دولت کابل که صورت گفت وگو ها با طالبان را دریک دفترچه با پوش چرمی سیاه درج کرده در بازگشت از کابل «نکات مهم گفتگو با طالبان» را فهرست کرده است.

 یک مقام امنیتی که به دلیل عدم داشتن مجوز در رسانه ای کردن گفت وگو ها با طالبان از ذکر نامش پرهیز کرده می گوید که طالبان خواستار اصلاحات قاطع در قانون اساسی – نه به طور فوری- می باشند. طالبان همچنان رویای یک نظام اسلامی را درسر می پرورانند.

نیویورک تایمز با حرکت در خط حلقه خاص در حکومت کابل به هدف سفید نمایی ماهیت سیاه طالبان خواسته های آنان را فهرست کرده بدین شرح:

- طالبان تحصیل پسران و دختران را قبول دارند مگر خواهان جدایی دختران از پسران هستند.
- زنان می توانند به غیر از دادگاه عالی درهمه عرصه ها به شمول امور دفاعی و قوه قضائیه کار کنند. مگر طالبان تضمین قانونی می خواهند که پای یک زن به ریاست جمهوری نرسد.
- به هدف رسیده گی به پرونده های غصب غیرقانونی زمین ها از سوی ثروتمندان و افراد زورمند بعد از دوره طالابن دادگاه ویژه ای تشکیل شود. اکثر کسانی که زمین ها را غصب کرده اند جنگ سالاران سابق اند که اکنون بخشی از دستگاه حکومت اند.  طالبان می خواهند که زمین های غصب شده دو باره به صاحبان شان مسترد شود. 

( درمورد هزاران نفری که ظرف هفده سال اخیر از سوی طالبان یا با کارد قصابی یا به طریق انتحار یا تیرباران از زنده گی ساقط شده و خون هزاران سرباز جوان اردو و پلیس، درکتاب سیاه روی میز اتمر کدام سطری درج نشده است. اولویت تروریسم حالا در باره زمین های غصب شده است نه قتل عام های دسته جمعی!)

-انتخابات می تواند بعد از استقرار  یک حکومت موقت برگزار شود که درآن هیچ یک از وابسته گان حکومت های گذشته شامل نباشند. طالبان می خواهند که تمام جناح ها می توانند مناطق تحت کنترول شان را تا زمان انتخابات در اختیار خود داشته باشند.
اشاره: بازی با قطعه گلبدین آن هم درموقعیتی کاملن بی قدرتی، درد سرآفرین شد؛ حالا چپ و راست تبلیغات به نفع طالبان را شروع کرده اند. ثمره هردو سناریو، بازی - دوسرباخت- است.