-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۲, پنجشنبه

از فضایل درخشان دکتاتوری اسلامی

تازه این آمار رسمی که شکایت شده و پرونده تشکیل شده بماند مواردی که شکایت صورت نمی‌گیرد. فریبا درخشان نیا مدیرکل دفتر امورآسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی ایران گفته: برای ۲ هزار و ۷۰۰ مورد کودک آزاری درکشور پرونده تشکیل شده است. او گفته "۷۰ درصد این کودک آزاری ها از ناحیه پدر خانواده بوده که لازم است تدابیر جدی از سوی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از کودکان با مجازات ها و سیاست های ایجابی مدنظر قرارگیرد".