-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

ترجمه سخنان ترمپ: جغرافیای افغانستان مهم تر از طالبان و دولت کابل است


جنگ قصداً به بن بست کشیده شده، دریک وجبی شکست است.
شرط  فرار از شکست، ادامه بن بست است تا تغییراتی دردیگر جا ها به خاطر یک معامله وجود بیاید.


 استراتیژی جدید دونالد ترمپ در بارۀ افغانستان، تکرار نا مشخص تر موضع گیری های نوسانی قبلی است. فشردۀ این اعلام موضع، همانا ادامه بن بست درجنگ و کشاکش منطقه ای درحوزه افغانستان است. «حفظ جنگ» همراه با انتظار، ویژه گی اصلی موضع گیری جدید است. ترجمه استراتیژی ترمپ این است که افغانستان مهم تر از آن است که اختیارش به دست طالب یا دولت باشد وامریکا به آسانی حاضر نیست این امتیاز را با روسیه و ایران تقسیم کند. تقسیم محال مطلق نیست؛ مشروط براین که درتقسیمات دیگر جا ها از جمله سوریه، عراق و اکرائین، استحقاق درخور امریکا درنظر گرفته شود. 
   نکته تازه در فرمایشات ترمپ، طفره رفتن از مصالحه با طالبان است. این رویکرد بی تردید، تابع تغییرات جوی جنگ و معامله با پاکستان است و احتمال از سرگیری سریال مذاکره با «طالبان افغان» دو باره از سرگرفته شود.

ترمپ فعلن مثل سلف خود نسخه ضرورت اجتناب ناپذیر مذاکره با طالبان را دربغل جیب گذاشته است. شاید به این علت که پاکستان حق ملکیت نیابتی طالبان به امریکا را به روسیه و ایران فروخته و امتیاز گرفته است. بازخرید آن هزینه بردار است و ترمپ تاجر، حاضر به خراجی نیست.

سربسته ماندن اعزام قوای بیشتر به افغانستان، کدام حکمت خاص ندارد. از واکنش شدید و حتمی روسیه حساب برده است و اضافه برآن، قوای چهار هزار نفری درجنگ افغانستان هیچ دست آوردی دندان بگیر نمی تواند به وجود آورد. امریکا می توانست زمانی که یک صد هزار سرباز به افغانستان فرستاده بود، با هرکسی بجنگد؛ اما نجنگید و پاکستان دریک سازش نا نوشته، دونیم هزار عسکر خارجی را هم به هلاکت رساند. اما ظاهرن ماندن در افغانستان  به از دست دادن جان هزاران سرباز می ارزید. این که می گویند 700 میلیارد دالر درافغانستان خرج شده، از دروغ های تاریخ است. حالا نیز سخنان ترمپ صدای خالی مثل همان «مادربمب ها» است و اصلن معلوم نیست امریکا با کدام نیرو درافغانستان می جنگد. اگر می جنگید، ظرف هفده سال، ازشمال تا جنوب، از شرق تا غرب، یک طالب وتروریست گشت و گذار کرده نمی توانست. بعد ازین هم هیچ ثبوتی وجود ندارد که امریکا علیه کدام گروه تروریستی چرا می جنگد و چرا نخواهد جنگید.
آن چه به افغانستان ربط می گیرد، تنها پرداخت هزینه جنگ نیابتی به اردوی ملی و پلیس کافی نیست. درگفتار ترمپ مصالح و منافع افغانستان، غایب بود.