-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

جنرال قمر بجوا، ای بچه نر!

پاکستان درشانزده سال هزاران عسکرخارجی را کشت و عاروق نزد، حالا به ابراز همدردی شروع است!

به گزارش روزنامه پاکستان، پاکستان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی بر کاروان نیروهای امریکایی درقندهار، مراتب همدردی خویش را نیز ابراز داشته است. وی گفت: "ما درد وغصه خانواده ها را به خاطر از دست دادن قربانیان های قربانیان درک می کنیم زیرا پاکستان خود در مبارزه با تهدید تروریزم با چنین آزمایش خونبار مواجه است.