-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

جزئیات سفر رئیس سی آی ای به کابل

بلک واتر: با ۱۰۰ طیاره و۵۰۰۰ اجیرجنگی امریکا را نجات می دهیم.در یک سند برون داده شده که ماه گذشته به ملاحظه مسئولان نشریه فایننشل تایمز رسیده آمده است که اریک پرینس پیمانکار مشهور امریکایی صاحب کمپنی خدمات امنیتی بلک واتر یک برنامه دو ساله خدمات امنیتی در افغانستان را به دولت امریکا ارایه داده است.
نشریه فایننشل تایمز به سفر رسانه ای نا شده مایک پمپو رییس سی آی اس به کابل نیز اشاره کرده است. نشریه نوشته است که هدف وی ارزیابی استراتیژی امریکا و رسیده گی و بحث در باره طرح اریک پرینس رییس کمپنی شخصی بلک واتر با سران کابل بود.
 براساس طرح آماده شده، بلک واتر حاضر است با استفاده از صد هواپیما و استخدام ۵۰۰۰ فرد اجیر مسلح از سراسر جهان با هزینه سالیانه ده میلیارد دالر به ناکامی های امریکا در جنگ افغانستان خاتمه دهد.

یک کوماندوی سابق نیروی دریایی امریکا به فایننشل تایمز گفته است که ما در افغانستان بیش از اندازه پول خرج می کنیم که این خود شورش درآن کشور را افزایش داده و به دلیل فساد مالی بخشی ازین پول به دامن طالبان می ریزد. درحال حاضر میزان هزینه ها با توجه به انتخابات پیش رو درافغانستان به ۴۵ میلیارد بالغ می شود که درسال گذشته این رقم به پنجاه میلیارد دالربالغ خواهد شد.
او گفته است که ارسال قطعات جنگی بیشتر امریکا به آن جا بی معنی است.
آقای پرنس 48 ساله مالک پیشین کمپنی ارایه کننده خدمات جنگی خودش را یک «خرابکار» توصیف می کند. او درکاخ سفید در چندین نوبت افکار واعتقاداتش را تشریح کرده است. از نظر وی به خاطر مقابله با «ورشکسته گی» درافغانستان امریکا باید مانند .دوره امپراتوری بریتانیا یک وکیل یا وایسرا درکابل انتصاب کند.  دردستگاه کاخ سفید پرینس از جایگاه محبوبی برخوردار است. او درجنگ عراق وافغانستان دو میلیارد دالر سرمایه گزاری کرد.