-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۵, یکشنبه

 
 
نشریه The Hill گزارش داده که هرچند ترمپ تا کنون راهبرد جامع در مورد جنگ افغانستان اعلام نکرده اما نشریه به نقل از مک ماستر مشاور شورای امنیت ملی ترمپ نوشته است که رییس جمهور یک رشته تصامیم استراتیژیک در رابطه به رویکرد جنگ را اتخاذ کرده است. مک ماستر گفته است که ترمپ تصامیم مهمی گرفته است. وی گفت که رییس جمهور نیازی نمی بیند که اهداف خود را فاش کند، شما در باره بخش هایی از استراتیژی وی شنیده اید. و ما درین راستا تلاش داریم که مجموعه بخش ها را به گونه منطقی دریک استراتیژی منطقه ای بگنجانیم.