-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

چچنی ها در رده های میانی و بالایی مدیریت و رهبری گروه های تروریستی به خصوص در بخش عملیات نظامی را برعهده دارند؛ آن هم در شرایطی که طبق گزارش ها تنها نزدیک به 1500 تا 1800 چچنی از چچنستان ومنطقه قفقاز به گروه های تروریستی جذب شده اند، که در مقام تناسب میان تعداد نیروهای اعزامی و شمار رهبران گروه های تروریستی، چچنی ها مقام اول را در این خصوص دارند و این نشان از اهمیت و جایگاه استراتژیک چچنی ها در میان گروه های تروریستی دارد. اما در این میان آمارهای دیگری هم از شمار و تعداد نیروهای منطقه قفقاز و چچن ها در میان گروه های تروریستی وجود دارد که بسیار با هم متفاوتند. برای مثال بر اساس گزارش کاملا متفاوت "Washington post" چچن با 14 هزار نیرو، در صدر کشورهای صادر کننده تروریست به سوریه است.