-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۹, یکشنبه

خام نویسی خسرو «مانی»

خسرو «مانی» نویسنده بسیار خوب، گاه گاه حاشیه ای می نویسد. این بار اندر باب «قهرمان» عباراتی نبشت و ظاهرن به طور مناسبتی، خانم نانسی دوپری را قهرمان قلمداد کرد که ته کاسه نبشته اش «نیم کاسه ای» بود.

 هر کسی در رؤیای خود قهرمانی دارد. اما درگفتار مانی یک زاویه گیری غیرمنصفانه وجود داشت. در گرماگرم مباحثات بر سر «قهرمان»، این کنایتی بود بر مباحثی در باره جایگاه جاودانه یاد احمد شاه مسعود، آنی که به القاب عنایتی نداشت و از وی فقط یک کتابخانه و یک دفترخاکی برجا مانده است. خسرو مانی اگر از منظر دگردیسی تاریخ سیاسی واجتماعی به مسأله نگاه کند، از بی مهری خویش نادم خواهد شد. از وی این چنین خام نویسی انتظار نمی رفت. مسعود، یک گفتمان جاری درتاریخ سیاسی افغانستان است و خواهد بود. مانی درجواب عمر صدر نوشت که من نه مجاهدم وقس علیهذا... این مسبب برائت نتواند بود. از جمع گله بچه های فیس بوکی هرگاه کسی هرچه می گوید، قابل اغماض است اما آدم هایی در سطح خسرو، هرچه از زبان قلم برون می دهند، در افکار خواص مورد داوری قرار می گیرد. حضور مسعود درتاریخ افغانستان «حجمی» است. این بحثی است شروع ناشده، زمان گیر و برای انجامش اخلاص و جسارت اخلاقی درخورلازم است.