-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۰, جمعه

یورو ایشیا ریفیو

چین مشارکت در افغانستان را تشدید بخشیده که این مسئله نگرانی‌های را در نزد بازیگران عمده دیگر در افغانستان ایجاد کرده‌است.