-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

شهید انوشه یاد- احمد شاه «مسعود» به آهنگ های احمدولی علاقه داشت. او با وصف تراکم سنگین کار روزانه و جنگ، ادبیات می خواند و به ارزش های هنری بها می داد. ایشان ظاهرن اوقاتی را برای شنیدن غزل های احمدولی به خود در نظر گرفته بود. درسال 1373 من به همکاری برخی دوستان، مجموعه «فیته» های نخبه ترین سروده های احمدولی را گرد آورده بودم. یک روز فهیم «دشتی» به من گفت که می توانی چند نوار، یک نوار برگزیده ثبت کنی تا به دکترصاحب عبدالله بدهم؟ گفتم: دکتربرای خودش می خواهد؟ این سوال را به خاطری کردم که درخانه دکتر مجموعه کاملی از فیته های پیشروان موسیقی از جمله احمدولی را قبلن دیده بودم. دشتی که عادت ندارد به آسانی از زیر زبان سخن برون دهد؛ گفت: نی... به کس دیگری شاید بدهد!
گفتم: به کی؟
گفت: آمرصاحب خواسته که یک کس خاص احمد ولی را برایش تهیه کند.