-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

مستندات بزرگ درباره احمد شاه مسعود نزد میرداد پنجشیری محبوس است

من کتاب «مسعود درنبرد استخباراتی» را به سختی به پایان بردم. این کتاب، در واقع نوک یک کوه عظیم یخ درمیانه یک بحر است. آن چه درین کتاب آمده، از مجموع رویداد های پیچیده، کمتر از یک درصد است. تقریبن تمامی بسته گان سیاسی مسعود به شدت پنهان کار اند و از انبوهه آن چه در جریان جنگ روی داده بود، به بهانه این که «خدا ناخواسته به وجهه واعتبار آمرصاحب  خدشه وارد نشود» معمولن به روایت رویداد های علنی و روزمره از دوره گذشته اکتفا می کنند. اساساً اکثرآنان از مدیریت اطلاعاتی مسعود هنوز هم سردر نمی آورند. من خیلی به زحمت قادر به فراهم آوری این پراکنده های به هم پیوسته شدم. بعد ازین کتاب، هرگز کسی مسیر مرا به همان شیوه توضیح لایه های اطلاعاتی و آمیخته به فاش گویی های غیر معمول دنبال نکرد. چند کتابی که نوشته شد سرشار از صفات تفضیلی به درحق آمرصاحب است و آمر اصلی نا شناخته مانده است. مثلاً میرداد پنجشیری که در مسایل مذاکرات مسعود با هیأت شوروی دخیل بود و تمامی اسناد به شمول نسخه های نوشتاری مکالمات دایم مسعود با فرماندهان در چند بکس کلان نزدش وجود دارد اما علی رغم آن که وعده کرد آن ها را دراختیار من بگذارد، وعده اش را فراموش کرد.