-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

آفرینی امرالله صالح به دکترغنی

امرالله صالح سهل و سر راست دکترغنی را به خاطر ارجاع پرونده ثواب الدین مخکش به اداره دادستانی «آفرینی» داده است.
سارنوالی به طور انحصاری در دست مخکش ها و  پناه گاه قانونی برای تروریست هاست. به هیچ تروریست میرغضب مطابق قوانین جزای نافذه در افغانستان پاداش عمل داده نشده است. او زمانی در نشان دادن حسن نیت و مثبت اندیشی اسراف به خرج دهد که غنی عاملان و ارتباطی های درون حکومتی فاجعه شفاخانه چهارصد بستر، قول اردوی شاهین و ... را بعد از محاکمه علنی به روانه دوزخ سازد. 
چه کسی درین امر تردید دارد که علت اصلی عصبانیت تیم اتمر- غنی بالای مخکش این است که وی دراجرای یک وظیفه «ملی!» از روی مسئولیت و احتیاط عمل نکرده و سهل انگاری وی درد سر به وجود آورده است.