-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه

کرزی به هدف منزوی کردن کامل دکترغنی بازوی جمیعت را می گیرد

داستان گویی حامد کرزی در مراسم سالیاد جاودانه یاد احمد شاه مسعود نشان می داد که درآستانه آمد آمد انتخابات ریاست جمهوری، کارها و محاسبه های جدیدی برای رسیدن به قدرت در میان سیاسیون درجریان است. حامد کرزی کشف کرده که خلاء به وجود آمده و یک ائتلاف سیاسی تازه را بر محور خودش به وجود بیاورد. کرزی  تحلیل کرده است که دکترغنی همچنان روی یک طناب پوده راه می رود. تلویزیون طلوع سال قبل به غیر از یک شلیک خبری هیچ گزارشی از همایش ماسبتی به خاطر گرامیداشت از مسعود منتشر نکرد اما حالا ابتکار پیشگامی درین زمینه را به خود اختصاص داده است. علتش این است که احمد ولی مسعود ( درمجموع دودمان مسعود) قرار است یکی از بازوان مشروعیت بخش حکومت آینده باید باشد. انگلیس ها و امریکایی ها به احمد ولی مسعود به چشم یک متحد خوب نگاه می کنند. اتحاد سیاسی میان ولی مسعود و کرزی با چالش های سختی رو به رو است. یک خط فاصل میان آن دو وجود دارد که موقعیت ولی مسعود را دشوار تر می کند. کرزی به حیث حامی طالبان، از همکاری قاطع روسیه و ایران به هدف تنگ تر کردن محاصره امریکا بهره مند است. اما ائتلاف ضد طالبان، هیچ امتیازی به طالبان قایل نیست. چنان که در برابر حکمتیار موضع قاطع گرفت. اما ائتلاف ولی مسعود با جامعه جهانی، مستلزم تأمین موازنه روابط با قدرت های منطقه ای هست. ولی مسعود پل تفاهم بین قدرت های منطقه ای و امریکا و انگلیس است. دکترغنی چنین جایگاهی ندارد. با این حال، از اوضاع چنین بر می آید که کرزی نیز به نماینده گی از پشتون ها، سیاست امریکا ستیزی خود را تعدیل کرده و با یک تکت انتخاباتی مشترک با احمد ولی به میدان رقابت انتخاباتی وارد شود. شاید اوضاع به گونه ای پیش بیاید که استاد عطا محمد نور به نماینده گی از ائتلاف ضد طالبان، درحکومت آینده احراز موقعیت کند. درین گیرودار، اگر بحران رابطه امریکا با ائتلاف نجات به سوی یک مفاهمه دور بخورد، اتحاد مجدد محور جمیعت با درانی های پشتون می تواند دو باره بازسازی شود.