-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۰, پنجشنبه

امریکا از بهانه سازی علیه ایران عملن چه چیزی به دست می آورد؟

عمر تهدید های امریکا علیه ایران چهل ساله شد مگر چهل نتیجه به دست نیامد.
نیکی هیلی فرستاده امریکا در سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی در موسسه آمریکن انترپرایز استدلال کرد که توافق هسته یی ایران طوری تنظیم شده که "شکست آن پرهزینه باشد." بعدش چی؟ ازین اظهارات که ماهیانه به شکل سورت بندی شده به دهان مطبوعات داده می شود، هیچ واقعیتی تغییر نمی کند. اولویت امریکا اکنون نول به نول شدن با ایران نیست؛ قضیه اصلی درجای دیگری است. روسیه بعد از شوروی، با ویژه گی های تعرضی و عملیاتی به مراتب حساب شده تر از دوره جنگ سرد ظهور کرده است. روسیه نمی گذارد که امریکا ایران را خرد و خمیر کند. تنها خطری که ایران را به نابودی و فروپاشی از نوع شوروی تهدید می کند، به هم ریخته داخلی و خشم به قوام رسیده اقوام غیرفارسی است.