-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه

ازبرگه زمری «بهار»

مراسم تشييع پيكر جنرال اختر عبدالرحمان [رييس سابق آى اس آى كه در اثر سانحه هوايى با ضياالحق رييس جمهور وقت پاكستان يك جا كشته شد] بسيار پرشكوه بود... رهبران جهادى افغان هم آمدند و به پيكر اين سپاهى گُمنام اداى احترام كردند. 
من [نويسنده كتاب، جنرال محمد يوسف] يقين دارم كه مجاهدين افغان بيش تر از مردم پاكستان، جنرال اختر عبدالرحمان را به ياد خواهيد داشت.
آخرين سطرهاى كتاب "سپاهى گُمنام"