-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

انسان ها خود مفهوم آخرالزمان را دراعمال خویش تعریف می کنند

نمک دریایی در جهان آلوده به پلاستیک است
یافته های جدید درباره وجود آلاینده های پلاستیکی در نمک دریایی سراسر جهان به نگرانی ها درباره آلوده شدن زنجیره غذایی انسان به مواد پلاستیکی زیانبار دامن زده است.

به نوشته روزنامه گاردین، یافته های جدید درباره وجود آلاینده های پلاستیکی در نمک دریایی سراسر جهان به نگرانی ها درباره آلوده شدن زنجیره غذایی انسان به مواد پلاستیکی زیانبار دامن زده است.

نمک دریایی در سراسر جهان به سبب وجود ذرات پلاستیک آلوده شده است و این موضوع موجب نگرانی کارشناسان درباره گستردگی وجود ذرات پلاستیک در محیط زیست و راه یافتن آن به زنجیره غذایی از طریق نمک موجود در رژیم غذایی ما شده است.