-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

تحلیل مخالفان رژیم ایران از همه پرسی کردستان

 
پیک نت: همه پرسی در کردستان عراق پایان یافت و نتیجه آن نیز پیروزی قاطع طرفداران استقلال بود. همه شواهد نشان میدهد که گرد و خاک هائی که تا پیش از این همه پرسی عمدتا از جانب ترکیه و سپس دولت عراق و تا حدودی هم ایران به پا کرده بودند بزودی فروکش کرده و جای خود را به منطق پذیرش نتیجه این همه پرسی خواهد داد. بویژه این که "بارزانی" رهبر کردستان عراق نیز گفته است همه پرسی هنوز و تا چند سال به معنای استقلال نیست اما نتایج آن پشتوانه ما برای مذاکره با دولت بغداد و همسایگان است!
این که اسرائیل و یا امریکا و یا هر دولت و کشور دیگری چه نتیجه ای از این همه پرسی بگیرد و ماهی خود را از این آب بخواهد صید کند به بسیاری مسائل وابسته است. از جمله نوع برخورد همسایگان کردستان عراق با دولت اقلیم کردستان عراق. این برخورد میتواند آب را چنان گل کند که اسرائیل و امریکا در انتظار آن هستند و می تواند چنان شفاف کند که ماهی گرفتن از آن دشوار باشد. در اینجا نقش ایران بسیار مهم است، بویژه اگر واقعیت ناسیونالیسم کردی و اهل سنت بودن اکثریت آن را بپذیرد و کرُدهای ایران را در حکومت مرکزی سهیم کند. شاید تعیین فوری یک معاون وزیر کشور از کردهای سنندج که خبر آن را در شماره امروز پیک نت می خوانید نخستین گام واقع بینانه و عملی دراین زمینه باشد، اما نخستین گامی که باید گام های دیگری را در پی داشته باشد. چرا باید بسیاری از مقامات حکومتی درکردستان اهل اصفهان باشند؟ چرا باید سپاه به جای استقرار در مرزها در شهرها مستقر باشد؟ آن کردستانی که دیروز غرق شادی از نتیجه همه پرسی در کردستان عراق بود، همان کردستانی است که 8 سال در برابر ارتش صدام حسین ایستاد و از خاک ایران دفاع کرد. چه کرده است حکومت که کار به شادی غافلگیر کننده از نتیجه همه پرسی در کردستان عراق کشید؟
سهم اسرائیل و بقول مقامات صهیونیسم و امریکا برای بهره برداری از استقلال کردستان عراق به جای خود محفوظ، اما سهم حکومت در شکل گیری واقعیات در کردستان ایران چیست؟ پاسخ به این سئوال بسیار مهم تر از پرداختن به تفسیرهای فضائی از نوع کیهان و صدا و سیماست. اگر هیات رئیسه مجلس، اگر در میان معاونان رئیس جمهور و اگر در دادگاه های مستقر در کردستان کردهای ایران مصدر امور بودند کار به اینجا می کشید؟ همین سئوال را درباره دیگر اقلیت ها، مانند بلوچ ها و حتی اقلیت های اهل سنت پرسید.