-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۰, پنجشنبه

فهیم دشتی شاهد است!

من در سال 1373 نیم ساعت با استاد ربانی در ارگ مصاحبه کردم. وقتی صورت گفت وگو را بدون دستکاری و مطابق به اصل روی نوار نوشتم، اصلن نتوانستم بدون تا و سر کردن عبارات مصاحبه شونده، یک بند خبری جاندار بنویسم. بدون ویراستاری مقرون به بازسازی دو باره جملات، تنظیم مبتدا و خبر جملات و پس وپیش کردن واژه های اصلی، ساماندهی یک متن خبر محال بود.فهیم دشتی شاهد است!