-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

نفراپراتیفی خاص حنیف اتمر بیخ گوش عبدالله عز تقرر یافت

شفیق احمد قاری زاده از افراد خاص اپراتیفی حنیف اتمر، از بدخواهان پروپاقرص و سوگند خوردۀ جاودانه یاد احمد شاه «مسعود» و جنبش مقاومت علیه تروریزم، به حیث مشاور ارشد اقتصادی ریاست اجراییه تعیین و امروز رسماً معرفی شد.
عبدالله خان بیوتی فول که دربند این مسایل نیست. اما قاری زاده دقیق می داند که من چه نوشتم.