-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

اکنون زمانی رسیده است که مسعود مورد بازنگری وبازشناسی قرار گیرد تا نسل آینده پیش پای خود را بهتر دیده بتواند. توصیف های لفظی از مسعود به هدف سرپوش گذاشتن به جریانات تاریخی در نفس خود یک تلاش برای کتمان اسرار مگو است و این اشتباه است. مسعود به توصیف هیچ نیازی ندارد؛ به شناساندن و مطالعه نیازدارد. متآسفانه حتی بنیاد مسعود نیز درین زمینه مایل به انجام کاری سودمند نیست.