-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۵, شنبه

رادیو آزادی، دوشنبه: 
رحمت‌کریم دولت، کارشناس امور منطقه، می‌گوید، جانب داری تاجیکستان از جبهه متحد، یا به‌تعبیر غربی‌ها، ائتلاف شمال، (درافغانستان) یک‌ گونه مخالفت با گسترش رژیم تندگرایی به‌مانند طالبان در منطقه و جهان بود که عده‌ای از سازمان های تروریستی را تحت سروری«القاعده» پناه داد. وی افزود، تمام جهان«القاعده» و در عموم، تروریزم را محکوم می‌کرد، اما هنوز امید داشت، که طالبان این اشتباه خود را اصلاح می‌کند، که نکرد. به‌قول او، حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویارک حقانیت موقع تاجیکستان را ثابت کرد: « به‌مجردی‌که حکومت طالبان سقوط کرد، تاجیکستان فقط با حکومت رسمی کابل مناسبت و سروکار دارد، نه با آن اتحاد و سازمان‌هایی که مخالف دولت هم نباشند، در دولت نیستند و هم آب و رنگ ایتنیکی و قومی دارند.
آقای دولت می‌گوید، روابط حسنه با حکومت برهان‌الدین ربانی زمینه‌های صلح حکومت دوشنبه با مخالفین مسلّح‌اش را فراهم ساخت و موجب بازگشت ده‌ها هزار مهاجر تاجیک که در افغانستان پناه برده بودند، به‌وطن گردید و هم به جنگ داخلی در تاجیکستان خاتمه گذاشت.